Klantenservice – Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leverings-, en montagecondities:

 • Tegels en materialen worden tot aan de eerste drempel bezorgt en dienen door de klant zelf op de werkplek neergezet te worden.
 • Prijzen betreffende montage zijn pas definitief na een bezoek van de monteur en laatste afroepgesprek.
 • Monteurs mogen gebruik maken van water en elektra van de klant.
 • N.B. Door hak en breekwerk, inwerken van afvoeren, leidingwerk en inbouwdelen is de kans aanwezig dat wanden van de belendende ruimte beschadigen. 

Beschadigingen aan de wand zelf worden door ons kosteloos hersteld. 

Herstel van wandafwerking zoals behang, sierpleister en schilderwerk valt buiten onze verantwoording.

 • Niet inbegrepen in de montagekosten (mits deze niet vermeld zijn in de opdracht):
 • In de montageberekening is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud van gipsplaat- of houtenwanden, loden/gietijzeren leidingen, oude elektradraden, houten vloeren, schilderwerkzaamheden, gresbuizen of asbest.
 • Alle werkzaamheden die buiten de badkamerruimte moeten worden verricht.
 • Alle werkzaamheden die worden verricht in verband met onjuiste en/of onvolledige informatie bij de voorcalculatie.
 • Aanpassingen aan de elektrische installatie, welke niet genoemd zijn in de opgave.
 • Parkeerkosten (deze worden op nacalculatie door monteur met de klant afgerekend). En moeten indien gewenst direct contant afgerekend worden.

Sanitair:

Tussen de verschillende producten in het sanitair zit altijd kleurverschil. Dit komt omdat er met verschillende materialen gewerkt wordt.

Tegels:

 • Getoonde monsters zijn doorsnee monsters.
 • Onder 1 vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
 • Maatvoeringverschillen, nuance en kleurverschillen liggen in de aard van keramische en natuurstenen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 • Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. Tegelfabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet haarscheuren van de tegels. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 • De leverancier geeft geen garantie dat, i.v.m. de snel wisselende assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen, nabestelde tegels, qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorgaande levering.

Stagnatie tijdens montage:

Indien wij/onze monteurs door uw nalatigheid niet kunnen beginnen of verder kunnen met monteren brengen wij u € 400,00 per monteur per geplande dag in rekening.

Oplevering:

Na montage loopt de monteur met u het sanitair na. 

Eventuele manco’s en gebreken worden genoteerd en de oplever bon wordt door u ondertekend. 

U dient dus altijd bij de oplevering aanwezig te zijn! 

Betalingscondities:

U dient voor het sanitair een betaling te doen van 100%. Bij het starten van de werkzaamheden wordt u verzocht een betaling te doen van 100% van de arbeid te worden voldaan per factuur. De factuur krijgt u hiervoor tijdig toegezonden. Indien het geld niet op de aangegeven dag wordt voldaan, worden de levering en montage van het sanitair stopgezet. 

De annuleringskosten voor de te leveren werkzaamheden zullen dan in rekening worden gebracht.

Garantie:

U heeft 2 jaar volledige garantie mits de volle 100% van de facturen is voldaan. Eventueel meerwerk en de extra kosten hiervoor zullen met de klant van tevoren besproken worden.